Hány esetben nagyobbak egyik oszlop értékei a másiknál?

MsExcel

A 2014/15-ös OKTV első fordulójának egyik feladatában azt kellett megvizsgálni, hogy két oszlop összetartozó értékeinek vizsgálata során hányszor lesz az első oszlopan szereplő érték nagyobb a második oszlop azonos sorában szereplő értéknél. A feladat több pontot ért, ha a versenyző nem használ segédcellákat.

A segédcellák nélküli megoldás a tömbfggvények alkalmazásának egy egyszerű, könnyen érthető esetet. Tekintsük ugyanis az alábbi ábrát:

KétOszlopÉrtékei

 

 

 

 

 

Ha az A oszlop  értéke nagyobb a B oszlop megfelelő értékénél, akkor a HA függvény 1-et, egyébként 0-t ad. A SZUM függvény egyszerűen összegezi ezeket az eredményeket.

A HA függvény paramétereként a két cellatartományt kell beírnunk, majd – mivel most egy tömbre vonatkozó, ún. tömbképletet használunk – ENTER helyett a CTRL + SHIFT + ENTER kombinációt kell lenyomnunk.