Áttekintés

Az informatika érettségi vizsgával kapcsolatos ismeretek

 

Hivatalos anyagok

Szóbeli érettségi vizsga leírása

A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételek a részletes vizsgakövetelmények 1-3. 7.1. és 9. számú témaköreiből jelölhetők ki, így a tételeket az alábbi táblázatban látható arányok figyelembevételével kell összeállítani úgy, hogy egy tétel csak egy témakör elméleti ismeretanyagát kérje számon. Nyilvánosságra ezen témakörök hozandók. Bármely tétellel kapcsolatban számítógépes szemléltetés is kérhető, melynek várakozás nélküli végrehajtási ideje – a 7.1-es témakör kérdései kivételével – legfeljebb két perc.

Eretts_szob_tem

Hasznos linkek

 

Középszintű feladatok Emelt szintű feladatok