FKIAV 2016/17

 

Fővárosi középiskolai informatikai alkalmazói verseny

9-12. évfolyam

Informatika

A verseny pedagógiai célja:
Az informatika érettségire történő felkészülés segítése. A versenyzők szerezzenek jártasságot az irodai és egyéb alkalmazások magas szintű használatában összetett, érdekes gyakorlati feladatsor megoldása során.

A verseny kezdete: 2017. 02. 08. 14:00 helyszíne: a tanuló iskolája
Nevezés: 2017.01.31. módja: online
A(z) 1. forduló időpontja: 2017. 02. 08. 14:00 helyszíne: a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja: 2017. 03. 22. 9:00 helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredményhirdetés időpontja: helyszíne:
A verseny meghirdetője: Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse: Dr. Blénessy Gabriella
elérhetősége: blenessy@fazekas.hu
koordinátora: Bordáné Kovács Zita
elérhetősége: 1/374-2142; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny kategóriái:

 1. korcsoport: középiskola 9-10. évfolyam (az előkészítő évfolyamok esetén a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (2) szerint: 9/NY, 9/N stb.)
 2. korcsoport: középiskola 11-13. évfolyam

A verseny jellege, részei:

Gyakorlati (számítógéppel megoldandó feladatsor)

A verseny fordulói:

 • iskolai forduló
 • fővárosi döntő

Az első forduló időpontja: 2017. február 8. (szerda) 14.00 óra

Az első fordulót az iskolák bonyolítják le. A részletes útmutató és a letöltéshez szükséges elérhetőség a regisztrációban megadott iskolai versenykoordinátor e-mail címére kerül kiküldésre 2017. február 7-én (kedd), a feladatlapok pedig a 2017. február 8-án (szerda) tölthetők le.

A versenyhez szükséges fájlokat a rendszergazda, illetve az informatikatanár helyezi el a hálózaton a verseny előtt.

Fontos, hogy a versenyzők egymás munkáit ne érjék el a hálózaton és ne is kommunikálhassanak. A versenymunkákat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján. A javítási útmutató és minden egyéb dokumentum letölthető erről az oldalról a versenyt követő naptól.

A 40% ponthatárt elért dolgozatokat javítva, és a mellékelt eredménytáblázatot kitöltve, 2017. február 21-ig (kedd) az iskola eljuttatja a részletes útmutatóban megadott helyre.

A beküldött versenymunkákat a versenybizottság felülvizsgálja, meghatározza a továbbjutás ponthatárát, és a továbbjutottak névsorát 2017. március 2-ig (hétfő) közzéteszi a www.tehetseghalo.hu oldalon.

A felüljavított iskolai értékelések összesítését követően az adott kategóriában és korcsoportban indulók számának függvényében 5-8 fő/egy korcsoport és kategória.

A második forduló időpontja: 2017. március 22. (szerda) 9.00 óra

A második forduló helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

A versenymunkákat a versenybizottság értékeli a verseny után, javítási útmutató alapján, és az eredményt közzéteszi 2017. április 21-ig (péntek) a www.tehetseghalo.hu oldalon.

A döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma: 28 fő

A nevezés módja: online a www.tehetseghalo.hu oldalon.

Bekért adatok: iskola neve, tankerület, iskola irányítószáma és címe, iskola versenykoordinátorának neve, e-mail címe, telefonszáma, felkészítő tanár neve, e-mail címe, telefonszáma, a tanuló neve, évfolyama, képzés típusa (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola), témakör/kategória – itt adják meg a korcsoportot, hogy I. vagy II.)

 1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.
 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)
 5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny tartalma

4-5 feladat számítógépen az általános követelmények alapján.

Általános követelmények:

 • képek, ábrák számítógépes előállítása, transzformálása,
 • szövegszerkesztés,
 • táblázatkezelés,
 • prezentáció, weblapkészítés
 • adatbázis-kezelés, csak a II. korcsoportban

Szakirodalom:
Ajánljuk a jóváhagyott középiskolai informatika tankönyveket, feladatgyűjteményeket, munkafüzeteket, a Fővárosi középiskolai informatika alkalmazói verseny korábbi éveinek feladatai (http://informatika.fazekas.hu/fkiav)

A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

Az első forduló ajánlott szoftverei:

Operációs rendszer  MS Windows 7/8/10
 Irodai programcsomagok  MS Office 2010/2013
 Grafikai alkalmazás  MS Paint, Gimp 2.8 vagy újabb
 Weblapkészítő program  Office Share Point Designer 2007

A döntőben használható szoftverek:

 Operációs rendszer  MS Windows 7
 Irodai programcsomagok  MS Office 2013 Professional Plus
 Grafikai alkalmazás  MS Paint, Gimp 2.8 vagy újabb
 Weblapkészítő program  Office Share Point Designer 2007

A verseny díjai:

Minden fővárosi döntős emléklapot, a  legjobb eredményt elért I., II. és III. helyezett tanuló oklevelet, valamint könyvutalványt kap.